za nas 2

Услуги предлагани от Профекта Клима:

Консултиране и офериране

Повече >

Проектиране и инженеринг

Повече >

Изграждане на проекти и нови инсталации „до ключ“

Повече >

Реинженеринг и ретрофит на съществуващи инсталации

Повече >

Мониторинг и обслужване на изградени системи

Повече >

Сервиз

Повече >

uslugi 1

1. Консултиране и офериране

Нашите консултанти могат да Ви бъдат полезни с безплатна консултация по телефон, мейл или на място в нашите офиси.

Ние ще изслушаме Вашите изисквания, ще коментираме с Вас възможните решения и чак тогава ще Ви предложим нашата най-добра оферта.

След като започнем да работим заедно Вие ще разполагате със персонален проектов ръководител, който ще управлява Вашия проект от самото му начало, до пуска, настройките и предаването му. Той ще запознат със всеки етап от проекта, ще можете да се обръщате към него по всяко време и той ще има отговор на всички Ваши въпроси.

2. Проектиране и инженеринг

 Това са две области, в които разполагаме с изключително голямо ноу-хау и опит! През годините сме работили по изключително сложни проекти (сред по-интересните например са: метрото в Копенхаген, инсинератора за болнични отпадъци на София, две университетски болници с Дания, пет звезден хотел в центъра на Лондон, както и много други), като сме имплементирали нестандартни и иновативни решения, които са водили до значителни икономии на средства за инвеститорите. Били сме и иноватори и традиционалисти – подхода ни е винаги да се съобразяваме със ситуацията и изискванията на клиентите.

uslugi 2
uslugi 3

3. Изграждане на проекти и нови инсталации „до ключ“ 

Разполагаме с голям екип от висококвалифицирани монтажници и технически ръководители със специфични знания и умения в управлението на проекти.

Имплементирали сме системи за контрол на качеството  както и софтуер за работа на терен, които ни позволяват мониторинг на всички етапи от изпълнението на Вашия проект.

По този начин бързо и навременно се откриват нуждите от промени или възникнали проблеми, които могат ясно да се дефинират и съгласуват с клиента.

uslugi 4

4. Реинженеринг и ретрофит на съществуващи инсталации 

Изискванията на собственика към нов обект често определят прекомерен капацитет за системите за ОВК, за да се гарантира комфорт на обитателите. Това означава, че има значителен потенциал за оперативна оптимизация, особено в преходни периоди, когато има по-малко топлинни загуби или вътрешни товари. 

Част от оптимизирането на системата е да се отчитат правилно различните източници на топлина, като присъствие на хора, осветление, оборудване, така че капацитетът на охлаждане или отопление да се преразпредели и прехвърли към зоните, където е необходим. Основата на този подход е да се следи заетостта на всяка зона. Вентилацията да бъде е сведена до минимум за незаети зони, за да се спести както електрическа енергия, така и охладена вода.  Всяка зона се контролира по предварително зададен график, но за да се поддържа комфортен климат в зоните, сензорите за CO2 откриват обитаемостта и избягват дискомфорт, ако броя на хора  се промени.

Може да се очаква повишаване на ефективността до 25% в системата за ОВК чрез модифициране на оборудването, промяна на оперативните параметри на системата и инсталиране на персонализиран софтуер за по-добро управление на работата на ОВК съоръженията.

Възможно е цялото управление да бъде качено в облак и да се контролира дистанционно от централен пулт.

Облачните програми за изчисляване на спестяването на енергия може да дават ежедневни отчети на операторите и техническия персонал относно резултатите от енергийната оптимизация на ОВК.

Новото поколение на системите за управление, прилагащо времеви графици и текуща оптимизация на разходите на енергия може да се свърже и е приложимо за повечето съществуващи системи за управление на ОВК.

В резултат на това се очаква периодът на изплащане да бъде значително съкратен.

По-нататъшно подобряване на енергийната ефективност за ОВК системата ще включва контрол на потока от охладена вода, използване на системи за акумулация на топлина и студ, “безплатно охлаждане (free cooling)“ при по ниски външни температури, управление на незаетите помещения, използване топлината на изхвърляния на въздух чрез рекуперационни апарати и термопомпи или пречистването му с високо-ефективни филтри и връщане обратно в помещенията, използване на високоефективни инверторни EC електро-двигатели за вентилатори и компресори.  

5. Мониторинг и обслужване на изградени системи 

Системата D.A.S (Data Acquisition System) на MAXA дава възможност на нашите специалисти за отдалечен мониторинг на Вашата система. Така те получават живи данни от работата й, както и нотификации при възникване на проблем. Те могат да извършват някои операции дистанционно като например рестарт и програмиране на системата и модулите, като по този начин свеждат нуждата от посещение на място до минимум. Така Вие често дори няма да забележите възникнала ситуация, тъй като тя ще бъде моментално отстранена. Ако пък се налага посещение на място нашите техници ще имат предварителна информация за естеството на проблема и ще дойдат подготвени със съответните резервни части и инструменти. Така времето за сервиз също се свежда до минимум.

uslugi 5
uslugi 6

6. Сервиз 

Разполагаме със оборудвана собствена сервизна база, както и с подготвени техници, които извършват гаранционен и извънгаранционен сервиз на всички наши продукти. Също така имаме и мобилни екипи във всеки областен град, които извършват посещение на място когато това се налага.